• توغذا بریز تودریا،شاید ماهی ندونه!اما خدا که میدونه
  • کمک کردن دل مخواهد نه دستی پر
  • ای که دستت میرسد،کاری بکن

لیست برنامه های فعال چترهمدلی

لباس کودکان کار

خانواده های بد سرپرست

کمک به ایتام

طرح بهار

رنگ بهار

نوروز99

تمام حقوق این سایت متعلق به جمعیت دانشجویی چترهمدلی میباشد